Skip to content
Menu

Energiasääst

Tegeleme hoonete energiatõhususe mõõdistamise ja analüüsimisega ning energiasäästualase nõustamisega.

Alates 2004 aastast oleme kaubamärgi Termopilt all teostanud üle mitme tuhande hoone termograafilise ülevaatuse ja koostanud sadu energiaauditeid. Ulatuslik kogemustepagas ning põhjalikud insenertehnilised teadmised lubavad meil pakkuda klientidele vaid parimaid lahendusi.

Termopildistamine ekspertiisimeetodina on olulisem vanade hoonete piirete kontrollimisel. Uusehitiste puhul on sagedasemaks probleemiks vähene tuulepidavus, mida saab testida alarõhutesti ehk blowerdoori abil.

Korrusmajade puhul on peamisteks ülevaatuse vormideks piirete termoülevaatus ja energiaaudit.

Oma ala ekspertidena pakume klientidele ka soojustustööde ehitusjärelvalveteenust.

energiasaest
Soovin pakkumist