Skip to content
Menu

3. maini saab esitada korterelamu tehaselise rekonstrueerimise toetuse taotlusi

04.01.2021

TÄHELEPANU! Taotlusvooru on pikendatud!

KredEx avas 1. novembril tehaselise rekonstrueerimise toetuse taotlusvooru.  Voor on avatud. Toetust saab taotleda kuni 3. maini 2021.

Toetust saab 50% või kõige rohkem 1 000 000 eurot korterelamu kohta.

Toetuse andmisel on toetatavateks tegevusteks:

 • akende, tuletõkke- ja välisuste vahetusest ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi ehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine ja sellega kaasnevad tööd
 • avatäidete vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd
 • fassaadi rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
 • hoonesse sisse- ja väljapääsu tagamiseks lifti ehitamine, trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine ning sellega kaasnevad tööd
 • katuse ja katuslae rekonstrueerimine, soojustamine, varikatuse lisamine ning sellega kaasnevad tööd
 • keldri rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
 • küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ning sellega kaasnevad tööd
 • lokaalse taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine ning sellega kaasnevad tööd
 • rõdude ja lodžade rekonstrueerimine või lisamine, klaasi paigaldamine või rõdude asendamine ja sellega kaasnevad tööd
 • soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • punktides 1–12 nimetatud tööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine ja selle aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine
 • omanikujärelevalve teostamine
 • tehnilise konsultandi teenuse kasutamine vastavalt § 8 lõikele 3.

Fassaadi ja katuse soojustamine on toetatavaks tegevuseks, kui selleks kasutatakse tehases eelnevalt valmistatud välisseina ja katuse elemente ning hoone juures toimuvad ainult elementide paigaldamisega seotud tööd.

Täpsed tingimused ja info taotlemise kohta: Korterelamu tehaselise rekonstrueerimise toetus | KredEx

Tüüphoonete tehaselise rekonstrueerimise hinnangulised maksumused: Tüüphoonete tehaselise rekonstrueerimise hinnangulised maksumused.pdf (kredex.ee)

Vaata ka ERR uudist: Kortermajad saavad taotleda kordategemist uut tüüpi tehnoloogiaga | Majandus | ERR